Nieuwe editie!

Eind april 2022 is de zesde editie uitgekomen van het Handboek HTML 5 en CSS. Deze website ondersteunt dat boek met aanvullende informatie en voorbeelden. Alle voorbeeldcode, de HTML en de CSS, is bewerkbaar. Verander de code in de bewerkmodus, bekijk direct het resultaat en herstel de code als het een chaos is geworden.

Sinds de eerste editie (2011) geeft het boek uitleg over vrijwel alle HTML-elementen en CSS-eigenschappen. Deze zesde editie is ruim tweemaal zo dik is als de eerste. Er gebeurt dan ook nogal wat, vooral op het gebied van CSS.

De meest in het oog springende veranderingen in deze editie zijn de uitgebreide aandacht voor toegankelijkheid (accessibility) en uitleg van twee splinternieuwe CSS-eigenschappen: container queries en cascade layers. Geschrapt is de uitleg over floats als lay-outhulpmiddel, want daar zijn intussen betere technieken voor.

Deze site is nog niet klaar. Als eerste worden de resterende voorbeelden en links toegevoegd. Daarna is er tijd voor meer verdiepende artikelen. Die kunnen ook gaan over onderwerpen die ú aandraagt. Mail suggesties naar handboek@peterdoolaard.nl.